W ISG uczymy metodą badawczą i projektową, a podręczniki stanowią jedno z możliwych źrodeł zdobywania wiedzy. Polskie podręczniki do szkoly podstawowej oraz gimnazjum zamawiane są przez szkołę dzięki dotacji rządowej. Oprócz podręczników używamy w szkole różnorodnych aplikacji, które umożliwiają nauczycielem tworzenie autorskich programów nauczania oraz pracę wybiegającą poza zawartość konkretnego podręcznika.