macierzankam

Małgorzata Macierzanka

Dyrektor szkoły

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Medycznej w Gdańsku. Obroniła doktorat z biochemii. Ukończyła Podyplomowe Studia z Zarządzania Oświatą. Przez 8 lat mieszkała w Wielkiej Brytanii (w Norwich), gdzie ukończyła podyplomowe Studia Nauczycielskie i pracowała w szkole podstawowej.

  Sirakk

Katarzyna Sirak

Dyrektor zarządzający

Ukończyła Uniwersytet Gdański kierunek Pedagogika Specjalna, studia podyplomowe z Matematyki, Terapii Pedagogicznej i menadżerskie dla Kadry Kierowniczej Oświaty. Od 20 lat pracuje w szkole. Ma 12 letnie doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową. Od 10 lat prowadzi zajęcia ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim. Jest współautorką podręczników do edukacji wczesnoszkolnej - „Kolorowa klasa” oraz programów nauczania zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Magorzata

Małgorzata Kilian-Pieczonka

Koordynator PYP

Ukończyła Uniwersytet Gdański na kierunku Filologia Polska ze specjalnością logopedyczną oraz teatrologiczną. Posiada również dyplom Kolegium Języków Obcych, studium podyplomowego na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w zakresie rekrutacji i selekcji personelu oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Oświatą. Przed podjeciem pracy w IPG pracowała m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek”. Ukończyła kurs dla Koordynatorów PYP i pomoga we wdrażaniu tego programu zarówno w IPG jak i EISG.

  sekretariat

Agata Maderska

Sekretarz szkoły

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Posiada tytuł magistra – inżyniera specjalizacji Marketing. Ukończyła międzynarodowy biznesowy kurs języka angielskiego LCCI. Posiada doświadczenie w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem oraz w prowadzeniu szeroko rozumianych działań marketingowych.

stecka

Agnieszka Stecka

Opiekun klasy 1

Ukończyła studia licencjackie z Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie nauki otrzymała stypendium Rektora. 0becnie kontynuuje naukę na magisterskich studiach uzupełniających z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z nauką języka angielskiego. Ukończyła szkolenie PYP. Wspiera nauczycieli w planowaniu i wdrażaniu PYP.  

  kopinskak

Karolina Kopińska

Opiekun klasy 2

Posiada dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Wczesna Edukacja z Językiem Angielskim. Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim z tytułem magistra pedagogiki szkoły. W ubiegłym roku wzięła również udział w szkoleniu PYP prowadzonym przez fundację IB. W trakcie wakacji pracuje jako wychowawca kolonijny.

Dane

Dane Gerber

Opiekun klasy 3, nauczyciel języka angielskiego, native speaker

Ukończył University of Western Sydney z tytułem magistra Wczesnej Edukacji. W 2006 roku uzyskał certyfikat Music Performance. Był nauczycielem gry na pianinie. W swojej karierze był asystentem nauczyciela w Sydney, a później nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcą klasy. W Londynie nauczał również języka angielskiego jako drugiego języka.

  lepekt

Teresa Łepek

Opiekun klasy 4, nauczyciel matematyki

Ukończyła Politechnikę Gdańską z tytułem inżyniera Chemii oraz Uniwersytet Gdański z tytułem magistra Chemii. W ubiegłym roku spędziła 7 miesięcy w Kanadzie, odbywając staż naukowy i doskonaląc umiejętności językowe. Prowadzi koło matematyczne.


 

kotlewskaa

Aleksandra Kotlewska

Opiekun klasy 5, nauczyciel języka polskiego

Ukonczyla Filologię Polską na Uniwersytecie Gdańskim. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Wiedzy o Kulturze i Bibliotekoznawstwa. Ma duże doświadczenie w pracy pedagogicznej jest nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorką Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

  fields

Stuart Field

Opiekun klasy 6, nauczyciel języka angielskiego, native speaker

Studiował Literaturę oraz Historię Anglii na Uniwersytecie w Norwich, odbył rownież studia podyplomowe z edukacji na Uniwersytecie Nottingham. Przez dziesięć lat uczył języka angielskiego oraz literatury angielskiej w Norwich.

borowskag

Grażyna Borowska

Nauczyciel języka polskiego

Ukończyła studia licencjackie Wychowania Przedszkolnego oraz studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole.

  Ada

Adriana Budzisz-Orłowska

Nauczyciel geografii

Ukończyła Uniwersytet Gdański z tytułem magistra Geografii w katedrze Limnologii. Dodatkowo, podjęła podyplomowe studia z zakresu Przygotowania Pedagogicznego.

zywickae

Edyta Caban-Żywicka

Nauczyciel języka angielskiego

Ukończyła Filologię Angielską na Wydziale Nauk Humanistycznych i Pedagogikę na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest absolwentką podyplomowych studiów z Translatoryki Języka Angielskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

  Ola

Aleksandra Czyżykowska

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Trener piłki siatkowej, instruktor fitness oraz odnowy biologicznej. Pracowała z dziećmi i młodzieżą na każdym etapie edukacyjnym jako nauczyciel wychowania fizycznego. Przez 2 lata trenowała drużynę siatkarską dziewcząt GOKF w Pomorskiej Lidze Wojewódzkiej.

james

James Gibbs

Nauczyciel etyki i informatyki, native speaker

Pochodzi z Seattle w stanie Washington. Ukończył Psychologię na University of Washington. Po roku pracy z młodzieżą w Berlinie kontynuował studia na wydziałach: Pedagogiki oraz Filologii Germańskiej i Angielskiej na Wolnym Uniwersytecie Berlina. James mieszka i uczy w Trójmieście od 1998 roku.

 

  kucharskik

Kamil Kucharski

Nauczyciel historii Polski

Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Historia. Podczas studiów ukończył specjalizację Historia Myśli i Kultury Politycznej. 

IMG 0466

Agnieszka Kruk

Nauczyciel świetlicy

Ukończyła studia licencjacie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Niemcoznawstwo. Obecnie studiuje Pedagogikę na WSB w Gdańsku. Doświadczenie z dziećmi zdobyła podczas pracy jako animator kultury i edukator w Centrum Hewelianum

  majdanskam

Magdalena Majdańska

Nauczyciel języka polskiego i języka polskiego dla obcokrajowców

Posiada dyplom magistra Filologii Polskiej i dyplom magistra Filozofii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Pracowała jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjum i lektor języka polskiego w szkole językowej.

Vanesa

Vanesa Jimenez Molina

Nauczyciel języka hiszpańskiego, native speaker

Posiada tytuł magistra Międzynarodowego Nauczyciela Języka Hiszpańskiego. Ukończyła również Wychowanie Fizyczne na Uniwersytecie w Sevilli. Pracowała jako asystent nauczyciela w Dubaju, a także jako nauczyciel języka hiszpańskiego w Szczecin International School.

  monkoa

Aleksandra Mońko - Allen

Nauczyciel muzyki

Ukończyła University of The District of Columbia w Waszyngtonie, USA. Jest pianistką jazzową i klasyczną, pedagogiem oraz kompozytorem. Posiada duże doświadczenie w nauczaniu gry na fortepianie. Była dyrektorem muzycznym Mt.Calvary Gospel Choir w Forestville, Maryland, USA.

szczepanskaa

Bogna Pazderska

Nauczyciel astronomii i eksperymentów

Absolwentka Astronomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej pracowała w obserwatorium astronomicznym w Piwnicach, koło Torunia. Prowadzi obserwatorium astronomiczne w Gdańskich Szkołach Autonomicznych.

  roziewskip

Paweł Roziewski

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, trener pływania II klasy, sędzia pływania, ratownik WOPR, instruktor gimnastyki sportowej, główny trener Parkour w Klubie Sportowym Movement.

Matuesz MR

Mateusz Rydzak

Nauczyciel wychowania fizycznego i nauczyciel świetlicy

Absolwent Politechniki Opolskiej i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Trener lacrosse'a, instruktor pływania, instruktor koszykówki. Trener drużyny Korsarze Lacrosse Trójmiasto, zwolennik uczestnictwa w sporcie oraz gry fair play. Doświadczenie z dziećmi i rodzicami pozyskał podczas organizowania w grach i zabaw okolicznościowych z okolic Wrocławia.

  Iwona

Iwona Wasniewska

Nauczyciel plastyki

Ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, przez wiele lat tworzyła prace plastyczne i wystawiała je na międzynaroowych wystawach. Przez kilka ostatnich lat mieszkała w Wielkiej Brytani, gdzie prowadziła zajęcia artystyczne w Centrum Artystycznym w Teignmouth (Devon, UK).