Bardzo prosimy o wcześniejsze informowanie nauczycieli telefonicznie bądź mailowo o planowanej wizycie. Każdy nauczyciel posiada adres mailowy utworzony według następującej reguły: nazwisko.imię@gfo.pl (bez polskich znaków). Zapraszamy do kontaktu z naszymi nauczycielami.