Przy szkołach Gdańskiej Fundacji Oświatowej znajdują się akredytowane centra egzaminacyjne: