Anna Zdolska-Wawrzkiewicz

Artur Lewandowski

Michalina Biedrzycka

Kamila Posobkiewicz

Poniedziałek

 8.00-11.30

 ---------------

 ---------------

8.30-14.30

Wtorek

 8.00-12.30

 ---------------

7.50-11.50

 ---------------

Środa

8.00-15.00

czwarty tydzień miesiąca
8.30-13.30

 ---------------

8.30-14.30

Czwartek

9.00-14.00

drugi tydzień miesiąca
8.30-13.30

 ---------------

13.00-15.00
Piątek  ---------------

pierwszy oraz trzeci tydzień miesiąca
8.30-13.30

 ---------------

8.30-11.30