Kompleksowe wsparcie diagnostyczno – terapeutyczne

Od 2003 roku, czyli od momentu powstania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Osiek” w sposób kompleksowy realizujemy zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej. Jesteśmy prekursorami takiej formy współpracy poradni psychologiczno – pedagogicznych z placówkami edukacyjnymi. Od wielu lat aktywnie uczestniczymy w życiu szkolnym, dzięki czemu lepiej znamy naszych uczniów i jesteśmy w stanie zaoferować im bardziej precyzyjną pomoc. 

Do zadań Poradni należy diagnozowanie potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy są uczestnikami procesu edukacji. Stworzona przez Poradnię oferta wynika z potrzeb środowiska edukacyjnego jakim jest szkoła. Naszym zadaniem jest objęcie uczniów kompleksową opieką, która sprosta ich indywidualnym potrzebom. Nasi specjaliści zajmują się profilaktyką, diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży. Szkolimy nauczycieli, a także prowadzimy działalność psychoedukacyjną dla rodziców. Do naszych zadań należy także wspieranie planowania i realizowanie pracy wychowawczej w klasach.