edukacja domowa logo

 

Żeby ukończyć szkołę nie trzeba do niej chodzić. To zdanie może niektóre osoby dziwić, ale dokładnie oddaje ono stan rzeczy. Dzieci mogą się uczyć samodzielnie lub pod opieką rodziców, krewnych czy starszego rodzeństwa we własnym domu, a do szkoły przychodzić po to, by zdawać egzaminy z poszczególnych przedmiotów. Pozwala na to ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), art. 37. W języku urzędowym domowe nauczanie dzieci jest nazywane „realizacją obowiązku szkolnego poza szkołą”.

 

Jak umożliwić swojemu dziecku edukację domową?

Aby realizować edukację domową należy wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem.

W oparciu o powyższy dokument dyrektor szkoły podejmuje decyzję „w sprawie zezwolenia na realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą i zawiadamia o tym rodziców. Dziecku jest wydawana legitymacja szkolna i od tego momentu szkoła obejmuje opiekę nad domowym nauczaniem dziecka. Rodzice otrzymują wykaz przedmiotów, z których przewidziany jest egzamin. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje dotyczące wymagań egzaminacyjnych. Po pomyślnie zdanych egzaminach dziecko otrzymuje promocję do następnej klasy i świadectwo szkolne.

Niezdanie egzaminów skutkuje cofnięciem zgody na realizację obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą i koniecznością zmiany szkoły.

Rodzice z dzieckiem są informowani o harmonogramie pracy szkoły i mogą uczestniczyć w imprezach ogólnoszkolnych jak i klasowych (wyjścia do teatru, na koncert, wycieczkę). Istnieje również możliwość korzystania z materiałów udostępnionych przez nauczycieli raz w miesiącu na platformie Google Classroom.


Uczniowie edukacji domowej mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych oraz wybranych lekcjach po ustaleniu warunków z dyrektorem szkoły.  Rodzice mogą zasięgać porad u nauczycieli przedmiotu lub opiekuna klasy na zasadach wcześniej ustalonych i zaakceptowanych przez obie strony.


Opłaty:

Opłata wpisowa 150,- zł

Czesne (miesięczne) w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:

Edukacja domowa dla EISG - w zależności od ścieżki:

- ścieżka dwujęzyczna - 225,- zł po zastosowaniu 5% zniżki za terminowość opłacania czesnego (245,- zł czesne bez zniżki).

- ścieżka anglojęzyczna - 250,- zł po zastosowaniu 5% zniżki za terminowość opłacania czesnego (270,- zł czesne bez zniżki)

Edukacja domowa dla HISG - w zależności od ścieżki:

- ścieżka dwujęzyczna - 225,- zł po zastosowaniu 5% zniżki za terminowość opłacania czesnego (245,- zł czesne bez zniżki).

- ścieżka anglojęzyczna - 250,- zł po zastosowaniu 5% zniżki za terminowość opłacania czesnego (270,- zł czesne bez zniżki).

- ścieżka dwujęzyczna (premium) - 525,- zł po zastosowaniu 5% zniżki za terminowość opłacania czesnego (545,- zł czesne bez zniżki).

- ścieżka anglojęzyczna (premium) - 650,- zł po zastosowaniu 5% zniżki za terminowość opłacania czesnego (670,- zł czesne bez zniżki).

 


• za udział dziecka w imprezach ogólnoszkolnych i pozaszkolnych na zasadach takich jak pozostali uczniowie z klasy.

 Pliki do pobrania 
 Elementary International School of Gdańsk      
         

High International School of Gdańsk

     


Koordynator edukacji domowej - Pani Edyta Żywickazywicka.edyta@gfo.pl

Rodziców oraz zainteresowanych prosimy o wcześniejsze umówienie się.