International School of Gdansk
80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29

Numer konta: BGŻ BNP PARIBAS 92 1600 1462 1837 4600 5000 0001

Tel: +48 58 342 31 00

E-mail: isg@gfo.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:30 - 15:30

zespół zarządzający:

Joanna Rzosińska - dyrektor zarządzający rzosinska.joanna@gfo.pl

Agata Kożuszek - dyrektor EISG oraz HISG kozuszek.agata@gfo.pl 

Małgorzata Kilian-Pieczonka - dyrektor IPG, koordynator PYP kilian.malgorzata@gfo.pl

sekretariat: 

Magdalena Górecka isg@gfo.pl

księgowość: 

Ewa Mazella - główna księgowa mazella.ewa@gfo.pl

rozliczanie czesnego:

Kamila Lehmann - specjalista ds. kadr i płac lehmann.kamila@gfo.pl

 

 

Inspektor ochrony danych - iod.isg@gfo.pl