ST

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w trzeciej edycji Konkursu Literackiego ze Story Cubes!

Konkurs ma na celu rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności pisarskich dzieci.

Na czym polega konkurs? Uczniowie proszeni są o napisanie opowiadań inspirowanych wybranym przez organizatora wynikiem rzutu kostkami Story Cubes.

Poziom trudności konkursu dostosowany jest do wieku dzieci.

Do kiedy trwa konkurs? Opowiadania można wysyłać do 28 lutego 2017, liczy się data stempla pocztowego. Wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursu 1 czerwca 2017.

Jakie są nagrody? Opowiadania zgłoszone do konkursu zostaną podzielone na 5 kategorii. W każdej z kategorii zostanie wybrane zwycięskie opowiadanie, którego autor zostanie nagrodzony grą. Szkoła, którą opowiadanie reprezentowało, otrzyma zestaw gier.

Jak wziąć udział w konkursie? 1. Sprawdź symbole dla Twojej grupy wiekowej. 2. Zasady pisania – zapytaj Panią Alicję lub kliknij tutaj

Można przyjść również do biblioteki szkolnej i nagrać opowiadanie, a Pani Alicja dokona transkrypcji (zapisu).

Serdecznie zapraszam!!!

Alicja Skóra (28.09.2016)