Pod poniższym linkiem kryje się filmik o najcięższej pracy na świecie. Wszystkiego dobrego dla Mam!

https://www.youtube.com/watch?v=MWcJZ210AaM

Małgorzata Kostecka - logopeda (26.06.2018)

Mózg to organ, który składa się z dwóch półkul: lewej – językowej oraz prawej – niejęzykowej. I chociaż jest to bardzo uogólnione stwierdzenie, a dodać należy, że półkule te ściśle ze sobą współpracują i nie działają w izolacji, nas najbardziej interesuje dziś to, że lewa półkula odpowiada za odbiór i tworzenie języka, czyli mowę. Jednym słowem – jest dominująca dla funkcji mowy.

http://logopedarybka.pl/2018/02/21/jak-cwiczyc-lewa-polkule-przyklady-cwiczen-oraz-polecane-pomoce/

Małgorzata Kostecka – logopeda (30.03.2018)

„Mózg dziecka jest niezwykle plastycznym organem, a na jego strukturę i funkcjonowanie znacząco oddziałują środowiskowe warunki zewnętrzne. Mimo że stres jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka, warto pamiętać, że gdy jest nadmierny i długotrwały, może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu dziecka, a w rezultacie przyczynić się do powstania licznych zaburzeń w zakresie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego.
My, dorośli, mamy decydujący wpływ na rozwój tych systemów w mózgu młodego człowieka, które odgrywają kluczową rolę w obszarach oddziałujących na jego zdrowie i samopoczucie oraz które determinują jakość jego całego życia. Obszarami tymi są m.in.: zdrowe poczucie własnej wartości, empatia, umiejętność koncentracji uwagi, dobrego zapamiętywania informacji, umiejętność regulacji emocji, budowania dobrych relacji z innymi ludźmi oraz szeroko pojęta samoświadomość.”

http://dziecisawazne.pl/brak-bliskosci-relacji-dzieckiem-moze-doprowadzic-nieodwracalnych-zmian-mozgu/

Małgorzata Kostecka - logopeda (28.02.2018)

„Kiedy dziecko chce i rzeczywiście potrzebuje nauczyć się czegoś nowego, jego wewnętrzny, "wbudowany" w mózgu system motywacji wyzwala w nim nieopisaną energię i moc, które naturalnie napędzają do działania.”


http://dziecisawazne.pl/sie-dzieje-mozgu-dziecka-naprawde-chce-sie-czegos-nauczyc/

Małgorzata Kostecka – logopeda (26.01.2018)

J. Hudy opowiada o efektach traktowania dziecka z szacunkiem i byciem dla niego wspierającym. Co z tego wynika dla środowiska rówieśniczego dziecka?

http://www.jakmowic.org.pl/17-skutkow-ubocznych-bycia-wspierajacym-rodzicem/


Michalina Biedrzycka- pedagog, terapeuta pedagogiczny (16.01.2018)